Johansson 1.jpg
Johansson 2.jpg

Koja, 2011

Du bygger dig ett hem, en plats som avskiljer dig ifrån din omvärld. Du kliver in och stänger din dörr...men du öppnar en annan. Dörren till ditt jag. Det jag som är lika splittrat och mångfacetterat som världen utanför.

Johansson 3.jpg
Johansson 4.jpg