Johansson 5.jpg

Perspectives, 2012

Hur förhåller vi oss till saker i vår omgivning. Kan man visualisera den plats ett förmål tar upp genom en 3dimentionel ritning?

Johansson 6.jpg
Johansson 7.jpg