Perspectives, 2012

Hur förhåller vi oss till saker i vår omgivning. Kan man visualisera den plats ett förmål tar upp genom en 3dimentionel ritning?

  • Black Instagram Icon